fbpx

Campeggio Naturista INSIEME

CAMPEGGIO NATURISTA INSIEME

10. Financiële projecties

Validatie & Uitgangspunten

In dit hoofdstuk gaan we in op de financiële toekomstvisie van ons project voor de komende vijf jaar, met een blik op de verwachte financiële prestaties en groeipotentieel.

Belangrijkste bronnen en validatie van onze plannen:

 • Bezettingscijfers: Geïnformeerd door gesprekken met campingeigenaren in Frankrijk en Italië, aangevuld met onze aannames en inzichten van een bevriende revenu manager.
 • Branchekennis: Onze uitgebreide ervaring in de horeca, versterkt door onze opleiding aan de hogere hotelschool in Maastricht, biedt ons een grondig begrip van de te verwachten marges, KPI’s en standaardcijfers binnen de gastvrijheidssector.
 • Lokale kosten: Specifieke Italiaanse uitgaven, zoals afvalstoffenheffing en personeelskosten, zijn gevalideerd met onze Italiaanse Commercialista (accountant).
 • Expert review: Onze financiële projecties zijn grondig geëvalueerd door een ervaren controller en een financieel adviseur uit Nederland.

Uitgangspunten voor onze projecties:

 • De markt voor naturistisch kamperen wordt als stabiel en potentieel groeiend beschouwd, ondersteund door analyses uit hoofdstukken 5 en 6. Met 100 plekken op onze middelgrote camping is slechts een klein marktaandeel nodig om winstgevend te zijn.
 • Onze kampeertarieven zijn in lijn met vergelijkbare campings zoals Sasso Corbo, Le Betulle en Ca Le Scope. Deze tarieven weerspiegelen ons vergelijkbare aanbod.
 • Voor onze horeca hanteren we prijzen die overeenkomen met de bovengenoemde campings, met drankprijzen gebaseerd op standaardtarieven in Italiaanse etablissementen.
 • In onze berekeningen houden we rekening met een jaarlijkse inflatie van 3%.
 • Alhoewel de wereld recentelijk regelmatig is opgeschud door COVID of de oorlogen in Oekraïne en Israël, nemen wij geen extremiteiten op in onze plannen.

Voor gedetailleerde cijfers en berekeningen verwijzen we naar ons financieel model, beschikbaar op aanvraag via info@campinginsieme.com. Dit document biedt een diepgaand inzicht in de financiële ruggengraat van ons project en ondersteunt de haalbaarheid en duurzaamheid van onze onderneming.

Verwachtingen Bezetting

Via de tabbladen hieronder kun je de verwachte bezettingsniveaus voor de eerste vijf jaar bekijken. Momenteel gaan we ervan uit dat we dit jaar (2024) in juli open kunnen gaan. We houden echter ook rekening met een realistisch scenario waarin de opening dit jaar niet doorgaat (bijvoorbeeld als de financiering of de aankoop te lang duren). Dit heeft niet veel invloed op de cijfers (Jaar 1 zal alle waarden op 0 hebben), behalve dat we zelf voor inkomen moeten zorgen om dit jaar te overbruggen.

Voor alle jaren hanteren we 3 scenario’s. Het basisscenario (geel) is de verwachting die we hanteren voor alle cijfers – maar we kijken ook naar scenario’s waarin het beter gaat dan verwacht (groen) of minder dan verwacht (rood).

2024- Het opstartjaar

In het eerste jaar (2024) zijn we voornemens om van start te gaan met 3 glampingtenten en/of cottages en daarnaast 97 kampeerplekken. Omdat we in het eerste jaar nog weinig naamsbekendheid hebben en pas in juli onze deuren zullen openen, verwachten we een gemiddelde bezetting van 16% voor de kampeerplekken en 19% voor de glampingtenten en/of cottages in een gemiddeld scenario. 

Ter referentie: uit gesprekken met verschillende campingeigenaren blijkt dat een gemiddelde bezettingsgraad van 50% voor de staanplaatsen als normaal wordt beschouwd voor campings in Toscane.

2025 - Het eerste échte jaar

Voor het jaar 2025, ons eerste volledige operationele jaar, verwelkomen we onze gasten van mei tot en met oktober. Net als in 2024 zullen we ook dit jaar dezelfde capaciteit aanbieden, met 3 glampingtenten en/of cottages en 97 kampeerplekken.
Met een langer seizoen en hopelijk een groeiende naamsbekendheid, streven we naar een aanzienlijke stijging in onze bezettingsgraden. We verwachten dat de gemiddelde bezettingsgraad voor de kampeerplekken zal toenemen tot 34%, terwijl voor de glampingtenten en/of cottages een gemiddelde bezettingsgraad van 46% wordt voorzien.

2026 - Extra glampingtent

Voor het jaar 2026 zijn we van plan om 1 nieuwe glampingtent te plaatsen, waardoor we in totaal 4 glampingtenten en/of cottages en 96 kampeerplekken zullen hebben. Met deze uitbreiding en onze groeiende bekendheid anticiperen we op een verdere verbetering van onze bezettingsgraden. We schatten dat de gemiddelde bezettingsgraad voor de kampeerplekken zal stijgen naar 39%, terwijl we voor de glampingtenten en/of cottages een bezettingsgraad van 46% verwachten te behouden.

2027 - 3 Extra tenten leasen

Voor het jaar 2027 zetten we onze groeistrategie voort door 3 extra glampingtenten toe te voegen, waardoor ons totaal op 7 glampingtenten en/of cottages komt. We rekenen op een geleidelijke stijging van de bezettingsgraad, mede dankzij nieuwe bezoekers en de terugkeer van eerdere gasten in dit vierde jaar. De verwachting is dat de bezettingsgraad voor de kampeerplekken oploopt tot 44%, terwijl we voor de glampingtenten en/of cottages een bezettingsgraad van 55% voorzien.

2028 - "Business as usual"

In 2028 streven we naar een stabiele basis, een soort ‘business as usual’. Met een gemiddelde seizoensbezetting van 49% voor de kampeerplekken en 64% voor de accommodaties verwachten we een soort groeigrens te bereiken. De camping zit dan nagenoeg vol in juli en begin augustus. We zullen echter nog 3 extra glampingtenten installeren om het luxueuze aanbod te verhogen tot 10 accommodaties.

Voor onze prognoses hanteren we het gemiddelde van jaar 5 voor de opvolgende jaren.

Verwachtingen omzet & Prijzen

Prijs Aannames Overnachtingen

kampeerplekken

 • Prijzen gebaseerd op ‘competitie’ -> Ca’ le Scope, Sasso Corbo, Le Betulle en Costalunga in Italië
 • Jaarlijkse inflatie van 3% meegenomen in de verwachtingen
 • Aparte prijzen voor laag-, midden- en hoogseizoen
 • Aanname dat 90% van de gasten elektriciteit gebruikt
 • Prijzen zijn inclusief 10% IVA (BTW) en toeristenbelasting
 • Kinderen: t/m 2 jaar gratis en onderstaande prijzen zijn voor 3 t/m 15 jaar

Glampingtenten & Cottages

 • Prijzen gebaseerd op competitie in zowel FR als IT
 • Jaarlijkse inflatie van 3% meegenomen in de verwachtingen
 • Aparte prijzen voor laag-, midden- en hoogseizoen
 • Prijzen voor accommodaties inc. sanitair
 • Prijzen zijn inclusief 10% IVA (BTW) en toeristenbelasting
 • In het hoogseizoen is de minimale verblijfsduur 1 week

Prijs Aannames Eten & Drinken

Horeca prijzen Toscane

 • Onze exacte horecaprijzen moeten we nog vaststellen. Voor nu hebben we gewerkt met een gemiddelde uitgave per persoon per aanbod dat we doen
 • Deze gemiddelde uitgaven zijn uiteraard wel in lijn met onderstaande tabel en inclusief 10% IVA (BTW)
 • Jaarlijkse inflatie van 3% meegenomen in de verwachtingen

Verwachtingen eten & drinken

Onderstaande tabel geeft weer wat onze verwachtingen zijn met betrekking tot de consumptie van eten & drinken en het meedoen aan activiteiten op de camping.

Restaurant

Aanbod

2x per week een vast 4-gangen menu

Capaciteit

30 plekken

Bezetting

Laagseizoen 50% bezet Hoogseizoen 100% bezet

Uitgavepatroon

Volwassenen besteden gemiddeld €24,50 aan eten en €5,50 aan drankjes, terwijl voor kinderen een bedrag van €12,00 wordt uitgegeven.

Aanbod

6 dagen per week

Capaciteit

100 zitplaatsen

Bezetting

30% van het totale aantal campinggasten bezoekt minstens één keer per maand het terras voor een drankje, waarvan 15% ook daadwerkelijk iets eet.

Uitgavepatroon

€5 p.p. aan drankjes en indien men wat eet nog eens €5 p.p.

Aanbod

6 dagen per week

Capaciteit

N.v.t.

Bezetting

Per dag bestelt 10% van de aanwezige gasten iets. Van die bestellingen eet 80% pizza en 20% snacks.

Uitgavepatroon

€10 p.p. voor pizza en €5 p.p. voor snack/friet

Aanbod

Elke dag

Capaciteit

N.v.t.

Bezetting

Van onze gasten geniet 5% van een Italiaanse koffie, 20% trakteert zichzelf op een ijsje, 2,5% doet een aankoop in de winkel en 50% koopt brood.

Uitgavepatroon

Gasten spenderen gemiddeld €1,50 aan koffie, €2,00 aan ijs, €5,00 in de winkel, en €2,00 aan brood per persoon.

Aanbod

1x per week (in het hoogseizoen)

Capaciteit

Maximaal 100 mensen voor het eten

Bezetting

Dat is 35% van de gasten in een hoogseizoen in jaar 3

Uitgavepatroon

Volwassenen €12,50 aan eten en €7,50 aan drinken en kinderen €7,50 aan eten en €2,50 aan drinken

Aanbod

Mountainbiken en suppen vinden 8 keer per maand plaats, kookworkshops en wijnproeverijen 4 keer.

Capaciteit

We bieden plaats aan 6 deelnemers voor mountainbiken en suppen, en 15 voor kookworkshops en wijnproeverijen.

Bezetting

In het laagseizoen is er een bezetting van 50%, die in het hoogseizoen oploopt tot 100%.

Uitgavepatroon

Deelnemers betalen €7,50 voor mountainbiken of suppen en €15 voor een kookworkshop of wijnproeverij.

Verwachtingen omzet, DIRECTE INKOOPKOSTEN EN BRUTO WINST

Door middel van de knoppen kan je wisselen tussen de verwachte omzet, inkoopkosten en bruto winst van de 3 scenario’s.

De financiële prognoses voor Campeggio Naturista INSIEME laten voor scenario 2 een positieve groeitrend zien. De verwachte inkomsten uit logies vertonen een stijgende lijn, beginnend met €136.000 in 2024, met een voorziene toename tot €495.000 in 2028. Deze groei wordt toegeschreven aan een toenemende bekendheid van de camping en de uitbreiding van het aanbod met glampingtenten en chalets zoals uitgelegd in de bezettingsscenario’s hierboven.

De omzet uit eten en drinken wordt verwacht te stijgen van €54.000 naar €145.000 in de betreffende periode. De aannames hiervoor worden hierboven uitgelegd. In de branche wordt aangenomen dat de F&B-omzet tussen de 15% en 25% van de totale omzet uitmaakt. Campeggio Naturista INSIEME bevindt zich aan de hogere kant van deze schaal, wat consistent is met de focus op eet- en drinkgelegenheden op de camping.

Hoewel inkomsten uit activiteiten een kleiner deel van de totale omzet vertegenwoordigen, is het de bedoeling deze te zien als een waardeverhogende service voor de gasten, in plaats van als een primaire bron van inkomsten.

Al met al zien we jaar 1 als het opstartjaar, de jaren 2, 3 en 4 als aanloopjaren met veel groei en jaar 5 als stabiel gemiddelde voor de toekomst.

Directe kosten, of COGS, verwijzen naar de kosten van items die direct verkocht worden aan klanten.
Voorbeelden zijn kosten van voedsel en drank, maar ook operationele materialen zoals toiletpapier en schoonmaakmiddel. Gemiddelde voedselkosten in restaurants zijn ongeveer 33% van de verkoopprijs.
Gemiddelde drankkosten zijn iets hoger, ongeveer 37,5% van de verkoopprijs. De percentages gross profit (bruto winst) zijn hetzelfde voor scenario 1 en 3 daar het gaat om inkooppercentages en geen vaste inkoopgetallen.

Operationele kosten (Overhead)

Door middel van onderstaande knoppen nemen we een gedetailleerd overzicht van de bedrijfskosten op, waarbij we rekening houden met de drie scenario’s. Het spreekt voor zich dat bij een lagere bezettingsgraad de personeelsbehoefte afneemt, wat direct invloed heeft op onze kostenstructuur. Verder hebben we in deze scenario’s ook de aanpassingen in onze eigen salarissen, de marketing en andere variabele kosten meegenomen, waardoor een realistisch beeld ontstaat van de financiële gezondheid onder verschillende omstandigheden.

Een van de meest significante kostenposten is de huur. De manier waarop deze kostenpost is gestructureerd en hoe deze interageert met ons investeringsmodel, wordt nader toegelicht in het gedeelte “Investeren”. Hierdoor krijgt de lezer inzicht in hoe de huurkosten zich verhouden tot de totale investeringen en de impact ervan op de algehele financiële strategie van ons project.

Zie scenario zoals verwacht

We hebben voor de verschillende scenario’s een onderscheid gemaakt tussen variabele kosten (waarin we kunnen snijden) en de vaste kosten waar niet veel aan te veranderen is.

De vaste kosten omvatten:  De huur, leasekosten voor de glampingtenten, telefoon & internet, gemeentelijke belastingen, onderhoud, verzekeringen en de administratieve kosten.

De meer variabele kosten zijn: Nutskosten, de marketingkosten, onze management fee, personeelskosten en transport. 

De oplettende lezer zal zien dat de EBITDA getallen voor de 3 scenario’s niet erg afwijken. Dit komt doordat we kunnen ‘spelen’ met de variabele knoppen. Al met al laten we een redelijke verdiencapaciteit zien en zouden we alleen in extreme scenario’s niet genoeg kunnen verdienen om de vaste lasten te betalen.

Zie scenario zoals verwacht

Belastingen, Rente, Afschrijvingen en Conclusie

Met een verwachte EBITDA van ongeveer €140.000 in het vijfde jaar, zien we een solide basis voor winstgevendheid. De kosten die tot aan de EBITDA reiken, geven inzicht in onze operationele efficiëntie, terwijl de posten daarna – belastingen, rente, en afschrijvingen – meer vertellen over de financieringsstructuur. Dit is waar jouw bijdrage van cruciaal belang wordt.

We nodigen je uit om de paginga “Investeren” te verkennen en te zien hoe je deel kunt uitmaken van ons avontuur. Jouw investering helpt niet alleen onze droom te realiseren, maar biedt ook de potentie voor een aantrekkelijk rendement. Daarnaast kun je als investeerder genieten van speciale privileges op de camping. Dus als je klaar bent om te investeren in een plek waar vrijheid en natuur samenkomen, laten we dan samen deze reis beginnen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief