fbpx

Campeggio Naturista INSIEME

CAMPEGGIO NATURISTA INSIEME

Voorbereidingsfase

Op dit moment is het opstellen van een definitieve huurovereenkomst nog niet mogelijk, aangezien de afronding van de aankoop van het vastgoed nog moet plaatsvinden. Ondanks deze voorlopige status, zijn we al bezig met het vastleggen van cruciale uitgangspunten die als basis zullen dienen voor de uiteindelijke overeenkomst

Uitgangspunten van de Huurovereenkomst

  • Onderhoudsverantwoordelijkheid: Het onderhoud van het vastgoed is onze verantwoordelijkheid. We hebben binnen de SRL een budget gereserveerd om ervoor te zorgen dat het vastgoed in optimale staat wordt gehouden, wat bijdraagt aan de duurzaamheid en levensduur van het pand.

  • Huurcondities: De huurprijs is vastgesteld op 5% van de investeringswaarde en is niet onderhevig aan inflatiecorrecties. Deze aanpak biedt zowel voor ons als voor de huurders financiële duidelijkheid en stabiliteit.

  • Betalingstermijnen: Huurbetalingen worden aan het einde van elk jaar verricht, na afsluiting van het seizoen. Deze planning houdt rekening met de operationele cycli en cashflows. In gevallen waarin betalingen niet zoals gepland kunnen worden voldaan, zal in overleg met het bestuur van de STAK een uitstel van betaling worden overwogen, waardoor ruimte ontstaat voor financiële flexibiliteit.

  • Goedkeuring voor verbouwingen: Verbouwingen of toevoegingen aan het vastgoed die buiten de initiële investering vallen en een significante waardevermeerdering met zich meebrengen, vereisen voorafgaande goedkeuring. Dit zorgt ervoor dat alle aanpassingen bijdragen aan de waarde en strategische doelstellingen van het vastgoed.

  • Duurzaamheid en Milieubewustzijn: Bij elke beslissing omtrent onderhoud, verbouwingen of toevoegingen zal duurzaamheid een sleutelrol spelen. We streven naar milieuvriendelijke oplossingen die bijdragen aan een groenere toekomst.

  • Naleving van Regelgeving: We verbinden ons ertoe om alle verbouwingen en aanpassingen in overeenstemming te brengen met de geldende bouwvoorschriften en lokale regelgeving. Dit verzekert ons van een soepel verloop van projecten zonder juridische hinder.

  • Transparante Communicatie: Het onderhouden van open en heldere communicatielijnen met alle betrokken partijen is voor ons van cruciaal belang. Dit omvat regelmatige updates en consultaties met het bestuur van de STAK, om te zorgen voor een voortdurende afstemming van belangen en verwachtingen.

Deze richtlijnen zijn cruciaal in de aanloop naar het opstellen van de definitieve huurovereenkomst en onderstrepen onze toewijding aan helderheid, duurzaamheid en verantwoordelijkheid in onze bedrijfsvoering. 

Bovendien ligt het in ons belang dat het vastgoed in topconditie verkeert, aangezien we plannen hebben om het uiteindelijk zelf aan te kopen. Dit motiveert ons extra om te zorgen voor een zorgvuldig onderhoud en beheer van het vastgoed.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief